Finansowanie

Leasing to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji w Polsce. Z roku na rok ilość i wartość leasingowanego sprzętu jest coraz większa. Z leasingu korzystają małe firmy jak również duże korporacje gospodarcze. O wyborze leasingu decydują często obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego, dające podmiotom decydującym się na leasing – wiele preferencji.

– wpłatę początkową i raty leasingowe w całości wliczyć można w koszty uzyskania przychodu
– podatek VAT naliczany jest od poszczególnych opłat leasingowych z osobna, przez co nie ma konieczności płacenia go w całości na początku umowy, jak to ma miejsce w umowach sprzedaży ratalnej
– leasing nie ogranicza możliwości korzystania przez leasingobiorcę z tradycyjnych form pozyskiwania środków na inwestycje, np. kredytu bankowego
– zapewnia dostęp do najnowszej techniki i technologii bez angażowania własnych środków kapitałowych
– umożliwia błyskawiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych i – co za tym idzie – natychmiastowe reagowanie na sytuację rynkową
– leasing to znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego
– leasing to możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy
– leasing to elastyczna, szybka i wygodna forma pozyskiwania środków trwałych; minimum formalności, uproszczona procedura.

Działamy w zakresie sprzedaży – Światłowody Internet

Realizowane przez nas kampanie reklamowe mają za zadanie inspirować naszych Klientów do odkrywania ich kreatywności wzmacnianej naszą technologią. Realizowane przez nas kampanie reklamowe mają za zadanie inspirować naszych Klientów do odkrywania ich kreatywności wzmacnianej naszą technologią.

Zespół ANetConnect to profesjonaliści.

Fachowcy w swojej profesji z „krwi i kości” do Twoich usług.