O Firmie

ANetConnect sp. z o.o. została zarejestrowana w lutym 2017 roku. Początki działalności sięgają dużo dalej, bo aż 2002 roku, kiedy to zostało powołane Stowarzyszenie Netland mające na celu propagowanie dostępu do sieci Internet. Netland przeobraziło się w działalność gospodarczą, by finalnie wiele lat później powołać ANetConnect sp. z o.o..


Od samego początku, niezmiennie dla ANetConnect najważniejsza jest wysoka jakość świadczonych usług, stale zwiększamy zasięg działania, obecnie posiadając ponad 260 km linii światłowodowych, co czyni ANetConnect największą siecią w regionie obejmującą niemal cały Sandomierz, teren od miejscowości Dwikozy do Stalowej Woli, Tarnobrzeg, Obrazów, Gierlachów, Zawichost czy Annopol oraz mniejsze miejscowości. Tam, gdzie nie sięga sieć światłowodowa, firma dostarcza dostęp do Internetu za pośrednictwem technologii radiowej, która z czasem zostanie wymieniona na łącza światłowodowe.


By zapewnić wysoką jakość usług i niezawodność Spółka korzysta ze sprzętu światowej klasy takiego jak: Huawei, Extream Networks, Motorola czy Arris, stale monitorujemy sieć oraz stosujemy protokoły OSPF i BGP spełniając w ten sposób oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

ANetConnect to światłowodowy oraz radiowy dostęp do Internetu dla klientów indywidualnych, telewizja oraz telefon, a dla klientów biznesowych dodatkowo łącza symetryczne z wysokim wskaźnikiem SLA.


Firmę tworzą energiczne i zaangażowane osoby. Co roku pracownicy biorą udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, by jakość świadczonych usług była na coraz wyższym poziomie. Lokalność pozwala być blisko naszych klientów, dzięki czemu możemy wsłuchać się w bieżące potrzeby odbiorców usług.


Kapituła Polskiego Kapitału wyróżniła ANetConnect Certyfikatem Polski Kapitał, o co mogą ubiegać się firmy, które posiadają polski kapitał, płacą podatki w Polsce oraz w Polsce mają siedzibę. Jesteśmy dumni z tego, że wspieramy lokalną gospodarkę. Ponadto Spółka należy do Fundacji Nasza Wizja, która przez innowacje wspiera rozwój lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Przedstawiciele firmy biorą udział w najważniejszych konferencjach branżowych, które uczą jak prowadzić firmę telekomunikacyjną. Daje to pewność, że ANetConnect jest na bieżąco z najnowszymi trendami w branży, dzięki temu oferta staje się szersza i dostosowana jest do potrzeb najbardziej wymagających klientów.

Budowane zaufanie obecnie procentuje, dzięki czemu dostarczamy usługi do tysięcy domów oraz największych firm i instytucji w regionie.

 

 

Misja ANetConnect Sp. z o.o.

Nieustannie poprawiamy jakość obsługi klienta, usług oraz poszerzamy teren działania zmieniając cyfrowy świat naszych Abonentów na lepsze. Dostarczamy najbardziej atrakcyjne treści telewizyjne oraz światłowodowy Internet. Pragniemy by nasza marka była najchętniej wybieraną przez klientów indywidualnych oraz biznesowych. Ważne są dla nas korzenie i zachowanie rodzinnej atmosfery do której zapraszamy naszych klientów.

 

Wizja ANetConnect Sp. z o.o.

Naszą pracę wykonujemy z sercem, dzięki czemu zaufali nam klienci. Jesteśmy liderem wśród lokalnych dostawców Internetu w regionie sandomierskim.

 

 

Wpłata na konto Firmy ANetConnect
Bank: Raiffeisen PolBank

Nazwa Odbiorcy: ANetConnect
Nazwa odbiorcy c.d: Dobkiewicza 8, 27-600 Sandomierz
Nr. rachunku Odbiorcy: 87 1750 0012 0000 0000 3611 0279
Tytułem: Imię i Nazwisko / yisNumer umowyyir
 Biuro Obsługi Klienta oraz korespondencja:
ANetConnect sp. z o.o.
ul. Dobkiewicza 8, 27-600 Sandomierz
(I piętro, budynek przy Kościele),
NIP: 864-195-40-45; KRS: 0000659334

 

Informacje

tel.: +48 605 141 244
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dział techniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Godziny otwarcia:
Poniedziałek do Piątku: 8.00 - 19.00
Soboty: 8.00 - 15.00
Całodobowo 24/7: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Konkurs "Żmijowisko"

 

Konkurs związany z premierą serialu Żmijowisko na Canal+

Pytanie konkursowe: Kim z zawodu jest jeden z głównych bohaterów serialu grany przez Pawła Domagałę Arek?

Regulamin konkursu Żmijowisko

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu na Facebook (zwanym dalej „Konkursem”) jest ANetConnect Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. A. Dobkiewicza 8, 27-600 Sandomierz (zwana dalej „Organizatorem”)
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
  4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
  5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
  6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/ANetConnect.net (zwanej dalej “Fanpage”).
  8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano trzy nagrody – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest książka autorstwa Wojciecha Chmielarza pt.: ”Żmijowisko”.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Organizatora - https://www.facebook.com/ANetConnect.net

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/ANetConnect.net

2. Konkurs trwa od dnia 17 października 2019 godz. 10:00 do 3 listopada 2019 godz. 21:30.


§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage'u Organizatora,

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ANetConnect.net

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Konkurs dostępny jest dla wszystkich Abonentów ANetConnect Sp. z o.o.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

4. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń z poprawnym rozwiązaniem zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców, tj. trzech pierwszych uczestników, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na zadanie konkursowe.

6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

7. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/ANetConnect.net

8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 36 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - https://www.facebook.com/ANetConnect.net  wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy

9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

10. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

11. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.

12. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów
i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs Żmijowisko” z dnia 17.10.2019 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.10.2019 r. i obowiązuje 17.12.2019 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.anetconnect.net.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: http://www.anetconnect.net/index.php/o-firmie